Hedelykke
/ Mejeri
grund

Gallery 1 Gallery 2 Gallery 3 Gallery 4 Gallery 5

Projektet: investering i unikt ældre mejerigrund, som udbygges og renoveres til moderne ejerboliger med minimalisme-inspireret design - tæt på København.

Geografi & stationsnærhed:

Grundareal 9.027 m2

Bebyggelsesprocent 67%

Matrikelkort

Morph 1 Morph 2 Morph 3

Det foreslås, at grunden deles op i to dele, således at Mejeribygningen ligger på sin egen matrikel. I arealoversigten er grundens tæthed angivet med og uden opdeling af grunden . Den gamle staldbygning tænkes bevaret og indrettet som fælleshus for nye og eksisterende beboere.

Desuden foreslås det, at det gamle Mejerikontor mod Hovedgaden bevares på grund af bygningens arkitektoniske kvaliteter.

Den eksisterende beplantning forsøges bevaret, særligt beplantningen angivet på diagramnmet ovenfor.